Capital Expert Sp. z o.o.

ul. Zielna 31C

15-339 Białystok

tel. 516 121 880

e-mail: biuro@capitalexpert.pl

NIP 5423235500

REGON 200828448

BDO 000557010

KRS 0000493477 – Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kapitał zakładowy 5 000,00 zł

Kapitał wpłacony 5 000,00 zł